Jak wygląda comiesięczna współpraca?

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem księgowym …

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym Biurem Księgowym prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Księgowym lub w siedzibie zleceniodawcy.

Biuro Księgowe składa elektronicznie wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się w siedzibie Biura Księgowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych …

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych przekazują Państwo miesięczne dowody księgowe (do 5 dnia roboczego każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do Biura Księgowego można dostarczyć osobiście w godzinach od 9.00 do 17.00 bądź przesłać kurierem. Istnieje również możliwość odbioru dokumentów z Państwa firmy przez pracownika naszego Biura.

Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS lub kwoty zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej/SMS-em.

Oszczędzamy Wasz czas !

Gdzie przechowywana jest dokumentacja księgowa?

Dokumenty księgowe podatnika przechowywane są w siedzibie biura rachunkowego …

Dokumenty księgowe podatnika przechowywane są w siedzibie Biura Księgowego za dany rok podatkowy. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do Biura Księgowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej.

Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi bądź archiwizowana w Biurze Księgowym.

Inne korzyści współpracy

W razie kontroli …

W razie kontroli skarbowej bądź ZUS podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, w miarę możliwości reprezentujemy podatnika/płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.