Jeżeli właśnie założyłeś:

  • jednoosobową działalność gospodarczą
  • spółkę cywilną osób fizycznych
  • spółkę jawną osób fizycznych
  • spółkę partnerską…

i wybrałeś jedną z poniższych form opodatkowania:

  • Karta podatkowa

  • Ryczałt ewidencjonowany

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów

To usługi przez nas świadczone są właśnie dla Ciebie. Sporządzimy za Ciebie wszelkie niezbędne ewidencje wymagane prawem podatkowym oraz określimy na ich podstawie wysokość zobowiązania wobec Państwa.