• Przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  • Indywidualne konsultacje z zakresu wyboru formy opodatkowania oraz rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej